Hans Nielsen Hauge-dag i Hamar domkirke


Lørdag 2. oktober kl. 10.30 - 14.00 markeres at det er 250 år siden Hans Nielsen Hauges fødsel.

 

Hamar domkirke er den eneste kirken i landet som har avbildning av Hauge på altertavlen.

Hans Nielsen Hauge (1771-1824) er kalt "mannen som skapte det moderne Norge" og det vil bli foredrag med ulike innfallsvinkler:

Domprost Kirsten E. Almås: Hans Nielsen Hauge i Hamar domkirke

Journalist og forfatter Dag Kullerud: Hans Nielsen Hauge - Mannen som vekket Norge

Biskop Solveig Fiske: Haugianerkvinna Sara Oust fra Vingelen (1778 – 1822)

Biskop Solveig Fiske: Haugianerkvinnene og lederskap

 

Søndag 3. oktober 2021 kl 1100 holdes gudstjeneste i Hamar domkirke

med salmer og tekster knyttet til Hans Nielsen Hauge

 

Hans Nielsen Hauge-dagene er et samarbeid mellom Hamar biskop, domprosten i Hamar, Hamar menighet og Hamar Kirkeakademi

Tilbake