INNSETTELSE AV NY SOGNEPREST I VANG


I gudstjenesten søndag 1. mars i Vang kirke innsettes ny sogneprest i Vang; Irmelin Grimstad Bonden
Det holdes gudstjeneste med dåp og nattverd ved domprost Hvidsten og kantor Røsand.
Vang sangforening og Karsten Dalsrud(trompet) medvirker i gudstjenesten.
Etter gudstjenesten er alle invitert til kirkekaffe i kirkestua for å ønske Vangs nye sogneprest velkommen!
 

Tilbake