Nye datoer for konfirmasjon 2020


Konfirmasjonsdatoer noen år framover, etter samme mønster som tidligere år. OBS: Vi tar forbehold om endringer.

 

Hamar menighetsråd har vedtatt å avlyse de planlagte konfirmasjonene i mai 2020 og flytte dem til høsten, henholdsvis i Storhamar kirke 5. og 6. september og i Hamar domkirke 12. og 13. september. Det tas forbehold om at samfunnssituasjonen tillater gjennomføring på disse datoene.

Vang menighetsråd har vedtatt å utsette de planlagte konfirmasjonene i juni 2020 til august og september.

Nye  datoer for konfirmasjonene i Vang menighet blir  29. og 30 august i Øvre Vang kirke og 19. og 20 . september i Vang kirke. Vi tar forbehold om at det da er anledning til å samles i større forsamlinger.

 

2020 2021 2022

Storhamar kirke
Lørdag 5. september
Søndag 6. september

Hamar domkirke
Lørdag 12. september
Søndag 13. september

Vang kirke
Lørdag 19. september
Søndag 20. september

Øvre Vang kirke
Lørdag 29. august
Søndag 30. august


Storhamar kirke
Lørdag 8. mai
Søndag 9. mai

Hamar domkirke
Lørdag 15. mai
Søndag 16. mai

Vang kirke
Lørdag 5. juni
Søndag 6. juni

Øvre Vang kirke
Lørdag 12. juni
Søndag 13. juni
 

 


Storhamar kirke
Lørdag 7. mai
Søndag 8. mai

Hamar domkirke
Lørdag 14. mai
Søndag 15. mai

Vang kirke
Lørdag 4. juni
Søndag 5. juni

Øvre Vang kirke
Lørdag 11. juni
Søndag 12. juni
 

 

 

 

Tilbake