VANG PROSJEKTKOR


Har du lyst til å bli med?

 

Vang prosjektkor er et blandet kor som har base i Vang menighet. Koret jobber med ulike kirkemusikalske prosjekter.
Høsten 2017 gjorde vi "Visst skal våren komme" av Skeie/Tveit. På dette prosjektet var vi 24 sangere fra Hamar,
Ringsaker, Elverum og Stange. Målet vårt er å ha et prosjekt i året.
Dette året skal vi lage en konsert lillejulaften med tittelen "Hematt tel Vang". Konserten blir i Vang kirke.
Her har vi fått med oss gode musikalske krefter: Tanja Leine, Tor Karseth, Jørn Christer Hjemli og Jon Fredrik Hjemli,
Stein Westgaard og et sammensatt orkester med musikere fra Vang og Hamar.

Koret øver annenhver torsdag i Kirkestua ved Vang kirke. Har du lyst til å være med oss?

Koret starter igjen torsdag 6. september med oppmøte kl. 18.30, og øvelsene varer til kl. 21.00.

Musikalsk leder for koret er kantor i Vang; Nils Tore Enget
For mer informasjon, kontakt Nils Tore på e-post:
ne398@kirken.no eller på telefon 996 38 092.

 

 

 

 

Tilbake