HØSTTAKKEFEST I VANG MENIGHET


 

Søndag 30. september blir det gudstjeneste med høsttakefest. Barna får noen små oppgaver i gudstjenesten. Familie og venner er hjertelig velkomme til å delta.

Her kan du lese hele invitasjonen.

OBS: Tidligere annonsert gårdsbesøk 25. september utgår.

Påmelding til Irmelin Bonden på mail:  ib997@kirken.no

Tilbake