Ordinasjon av Marte Holm Simonsen


Søndag 14. mars ble Marte Holm Simonsen ordinert i Hamar domkirke, 60 år etter at Ingrid Bjerkås ble ordinert som Norges første kvinnelige prest. 

 

Både domprosten i Hamar, Kirsten Almås og biskop Solveig Fiske deltok i ordinasjonsgudstjenesten.

Etter ordinasjonen blir Holm Simonsen kapellanvikar i Hamar domprosti. Hun har vokst opp i Ottestad og har bodd i Hamar før studiet i teologi ved Universitetet i Oslo. Hun har også et årsstudium på forfatterlinja til Skrivekunstakademiet i Hordaland.

Gjennom ordinasjonen vigsles en ny medarbeider til å forkynne Guds ord, forvalte sakramentene, dra omsorg for hvert medmenneske i sjelesorg og skriftemål, samt veilede og formane til en levende tro på Kristus. 

Marte Holm Simonsen har engasjert seg også utenfor prestestudiet. Hun har ledet Oslo Kristelige Studentforbund, og vært studentrepresentant i fagforeningen Presteforeningen og i Norsk Kvinnelig Teologforening. Hun har også jobbet som redaksjonssekretær i magasinet Nytt norsk kirkeblad, og har hatt ansvar for prekenstoffet der. I tillegg har hun vært kirketjener og frivillig som klokker i Oslo domkirke.

Her legges stolaen på Martes skuldre.

Foto: Frida Johansson
Foto: Frida Johansson

Vi gratulerer med ordinasjonen og ønsker Marte lykke til med veien videre som prest.

 

 

Tilbake