TILBUD OM SORGGRUPPER


 

SAMMEN I SORGEN

Hamar og Vang menigheter inviterer til sorggrupper.Sorg er ikke en sykdom, men den kan gi store fysiske og psykiske smerter.
Sorg er ikke bare følelser. Hele kroppen er med. Det kan kjennes som å bli revet i stykker innenfra. Alt oppleves som kaos.
Du bestemmer hvor mye du vil dele av din historie. Det er taushetsplikt innad i gruppa. En gruppe vil bestå av 4 - 6 personer.

Vi har to ulike sammensetninger av grupper:

1. Sorggruppe for etterlatte etter selvmord
Dette er et samarbeid mellom Elverum, Løten, Stange og Hamar.. Gruppene er på onsdager i Klokkergården i Løten 17.30 - 19.00. Oppstart i januar. Ledes av diakon fra Hamar/Elverum

2. Sorggruppe for ulik type sorg
Oppstart 22. november Storhamar kirke 13.00 - 14.30. Ledes av diakon og prest.

 

Hvis du ikke har lyst til å være med i en gruppe, ta gjerne kontakt for en samtale.

 

Påmelding til Hamar og Vang kirkekontor: post.hamar@kirken.no eller på telefon 625 63 750.

 

 

 

 

Tilbake