JAKOBMESSE - EN MESSE FOR MENNESKER I BEVEGELSE


 

Velkommen til JAKOBMESSE - en messe for mennesker i bevegelse.
Uten preken og med nattverd. En eksistensiell og poetisk messe.
Jakobmesse er åpent for alle, men er spesielt rettet mot eldre ungdom og unge voksne.

Etter messen er du velkommen til "Wifri café" på Ynglingen, rett ovenfor domkirken. Her blir det servering av kaker og kaffe - gratis!

Jakobmessene representerer med sin liturgi, musikk og tekst - og sitt blikk på tro og tvil, lengsel og tilhørighet -

et viktig tilfang til mangfoldet av norske gudstjenester.

I Jakobmessen brukes de tradisjonelle messeleddene sammen med moderne musikk.
(Tekst: Erik Hillestad. Musikk: Karoline Krüger)

Liturg: Michaela Bjørndal
Musikalsk ansvarlig: Hans Martin Vilberg
Medvirkende er ungdommer og unge voksne fra KFUK-KFUM Hedmark og Oppland krets
Wifri café-ansvarlig: Åse Marie Sandmark

Ta kontakt om du ønsker å bidra med noe!
Velkommen til en annerledes søndagskveld

- et lyspunkt i vintermørket

 

Hans Martin Vilberg

Daglig leder i KFUK-KFUM Hamar Ynglingen og KFUK-KFUM Hedmark og Oppland krets

hans.martin.vilberg@kfuk-kfum.no

+47 97549276

Tilbake