PÅSKEHISTORIEN I TONER, BILDER OG ORD


 

Konsert på palmesøndag -  Påskehistorien i toner, bilder og ord.

Vang kirke på palmesøndag kl. 18:00

 

Dagene fra palmesøndag til påskedag forteller sin historie, og er et drama på liv og død som utspiller seg gjennom over flere dager. Vi inviterer til en helt spesiell konsertopplevelse hvor vi gjennom musikk, bilder fra kunsthistorien og tekster/dikt forteller historien som utspiller seg i den stille uke.

Sopranen Magnhild Korsvik synger, kapellan Marit Stenrud Buflod knytter ord til bildene og musikken, og kantor Nils Tore Enget spiller.

Bildene er av malerkunstens store malere: Caravaggio, Giotto, Nolde, Munch m.fl.

Musikken er av Bach, Händel, Pergolesi, Couperin m.fl.

Vi viser bildene på prosjektor i kirken, og håper at musikk, bilder og ord kan smelte sammen til en helhet som kan gi nye innfallsvinkler og utdype fortellingene ytterlige.

Velkommen til en litt annerledes konsertopplevelse.

Billetter koster kr. 200,- og selges ved inngangen.

Tilbake