HAR DU LYST TIL Å SYNGE "PILGRIMSMESSE" MED VANG PROSJEKTKOR?


 

Har du lyst til å synge «Pilgrimsmesse» av Egil Hovland med Vang prosjektkor?

Vang prosjektkor er et blandet kor på 30 sangere som har base i Vang menighet, og med Vang kirke som sin arena. Koret jobber med ulike kirkemusikalske prosjekter. Sangerne kommer fra Hamar kommune, men også nabokommunene Elverum, Løten, Ringsaker og Stange. Musikalsk leder for koret er kantor i Vang, Nils Tore Enget.

Høsten 2020 skal koret fremføre «Pilgrimsmesse» Op. 111 av Egil Hovland. Messen er skrevet for blandet kor (SATB), orgel, 3 flügelhorn, 2 horn, 3 tromboner og tuba. Teksten er av Britt G. Hallqvist / Eyvind Skeie. Dette korverket inneholder noen av de vakreste melodiene Hovland har skrevet, og kommer til å bli et spennende korprosjekt!

Koret øver annenhver torsdag i partallsuker i Kirkestua ved Vang kirke fra kl. 18.30 til 21.00. Det vil bli en medlemskontingent på ca.kr 600 for å delta på dette prosjektet.

For mer informasjon ta kontakt med Nils Tore Enget på 996 38092/ne398@kirken.no

Første øvelse i høst er torsdag 22.august.

Tilbake