IVRIG BARNEKLUBB


 

Ulike hobbyaktiviteter, matlaging, brett-spill, inne- og utelek. Hver gang har vi en kort samling med bibelfortelling/tema og sang, noe å spise, og noen leker.

HVA? - klubb for gutter og jenter

HVOR? - i kirkestua ved Vang kirke

NÅR? - annenhver onsdag kl. 17.30 - 19.00

HVEM? - for barn fra 2.-7. trinn

FØLGENDE DATOER VÅREN 2020:
08.01. Lek og spill
22.01. Bake boller
05.02. Lage kort, maling
12.02.NB! Film
04.03. Påskeverksted
18.03. Påskeverksted
01.04. BASAR – utlodning til Barnas misjonsprosjekt i Mongolia. Åpent for alle!
15.04. Male på T-skjorter
29.04.Ute-lek
13.05. Avslutning for sesongen

Det er frivillig medlemskontingent kr. 50;- pr. år. Vi får støtte pr. betalende medlem.

Kontaktperson: Solveig Byberg Flenvold T: 977 66 401

Kom gjerne og se hvordan vi har det - vi ses på Ivrig!

Tilbake